Vakcentrum / Gebra

Lees meer

Jonger dan 18 jaar en werk

Leeftijd en werk
Hoofdregel is dat jongeren onder de 18 jaar niet werken. Zij moeten naar school. Er gelden echter uitzonderingen als het gaat om een bijbaan, vakantiewerk of (maatschappelijke) stage. Onder strikte voorwaarden mogen jongeren onder de 18 jaar dan arbeid verrichten. Naarmate de jongere jonger is dan 18 jaar worden de voorwaarden strenger. Is een kind jonger dan 13 jaar, dan geldt een absoluut verbod op het verrichten van arbeid.

Arbeidscontract
De meerderjarigheidsgrens ligt in Nederland op 18 jaar. Voor het arbeidscontract geldt een uitzondering. Als een jongere 16 jaar of ouder is, kan hij zelfstandig een arbeidscontract ondertekenen. De ouders of voogd hoeven dus niet mee te ondertekenen. Voor alle zaken met betrekking tot het arbeidscontract wordt hij dan als meerderjarig beschouwd.

Als een werknemer jonger is dan 16 jaar dan moeten de ouders of voogd altijd het arbeidscontract ondertekenen of mee-ondertekenen. Mocht dat niet zijn gebeurd en de jongere is inmiddels meer dan vier weken aan het werk zonder dat bezwaar is gemaakt door de ouders, dan geldt vanaf dat moment de jongere voor wat betreft het arbeidscontract als meerderjarig.

Het kan natuurlijk geen kwaad om minderjarigen (< 18 jaar) altijd te vragen of hun ouders/voogd ook willen ondertekenen. Weliswaar mogen minderjarigen vanaf 16 jaar zelfstandig een arbeidscontract sluiten, maar dan loopt u het risico boze ouders op de winkelvloer te krijgen.

Werktijden, soort werk, loon en sanctie
Per leeftijdscategorie is aangegeven welk loon betaald moet worden en welk soort arbeid wel of niet verricht mag worden.

13- en 14-jarigen

15-jarigen

16- en 17-jarigen

Deze informatie wordt uitsluitend aan leden van Gebra beschikbaar gesteld, vandaar dat u dient in te loggen. Heeft u vragen, schroom dan niet contact op te nemen met mr. Henk van Dorst, MDR, tel. 079-351 43 21 of per mail vandorst@gebra.nl. We helpen u graag.

Mr. H.B.M. van Dorst, MDR (Henk)
directeur