Vakcentrum / Gebra

Lees meer

Franchising

De Nederlandse Franchise Code (NFC) beschrijft hoe partijen zich moeten gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst.

Heeft u vragen, schroom dan niet contact op te nemen met mr. Henk van Dorst, MDR, tel. 079-351 43 21 of per mail vandorst@gebra.nl. We helpen u graag.

Mr. H.B.M. van Dorst, MDR (Henk)
directeur