Vakcentrum / Gebra

Lees meer

Lonen en premies

Lonen

Premies

Historische loon- en premiegegevens

Loonberekeningsmodule

De lonen en premies worden uitsluitend aan leden van Gebra beschikbaar gesteld, vandaar dat u dient in te loggen. Is niet duidelijk welk loon of welke premie u in uw situatie dient te hanteren, schroom dan niet contact op te nemen met mr. Henk van Dorst, MDR, tel. 079-351 43 21 of per mail vandorst@gebra.nl. We helpen u graag.

Mr. H.B.M. van Dorst, MDR (Henk)
directeur