Vakcentrum / Gebra

Lees meer

Disclaimer

De site van Vereniging Gebra bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en regelmatig wordt onderhouden. Desondanks kan Vereniging Gebra geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Vereniging Gebra aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze site. Vereniging Gebra aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites van derden waarnaar wordt verwezen.